جزییات خبر
حضور بازدید کنندگان در نمایشگاه
1396/07/08
بدینوسیله شرکت فیبر بابلسر با احترام از همه بازدید کنندگان عزیزبه منظور حضور در نمایشگاه و بازدید از غرفه این شرکت در یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کمال تشکر و سپاس گزاری را دارد امید است در آینده با فراهم آمدن شرایط همکاری در خدمت شما عزیزان باشیم، بودن شما در کنار ما در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود.