جزییات خبر
آگهی مناقصه خرید مواد افزودنی
1398/02/17
شرکت فیبر بابلسر در نظر دارد مواد اولیه محصولات تولیدی جدید و نیز پالت و روپالتی مورد نیاز خود را از فروشندگان و عوامل فروش داخلی تهیه نماید. لذا متقاضیان فروش می توانند پیشنهاد های خود را در پاکت در بسته از تاریخ فوق حداکثر به مدت یک هفته کاری به آدرس بابلسر- شهرک صنعتی شورک- شرکت فیبر بابلسر-  کد پستی 19571- 47417 ارسال نمایند. جهت هر گونه دریافت اطلاعات و هماهنگی با شماره تماس 09353797453 تماس حاصل فرمایید.
دانلود فایل ضمیمه