جزییات خبر
قدردانی از بازدید کنندگان نمایشگاه وودکس
1396/11/27
بدینوسیله مدیریت شرکت فیبر بابلسر از همه عزیزانی که به منظور بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی وودکس حضور بهم رساندند تقدیر و تشکر می نماید. همواره این تجدید دیدارها برای ما، تمدید دوستی ها و همراهی هایی می باشد که با تمام وجود به آن افتخار می کنیم.